BMI – Har danskerne et sundhedsproblem?

Ny forskning viser, at danskere bevæger sig for lidt og spiser for meget. Vores livsstil er forværret henover de seneste par år frem til i dag, hvor halvdelen af danskerne er moderat eller svært overvægtige.

Denne artikel undersøger fænomenet. For hvordan kan overvægten blandt befolkningen stige, mens stadig flere og flere kampagner og øget fokus på sundhed fortsætter? Og hvad er det, der gør folk overvægtige?

Danskernes sundhed

I foråret 2018 blev en dansk undersøgelse lavet af Sundhedsstyrelsen udgivet. Denne dokumenterer, hvordan den stigende udvikling af danske overvægtige ser ud. Eksperter fra lægeforeningen mener, at udviklingen skyldes en manglende forebyggelse.

Her peges der på, at mens der fra offentlige budgetter skabes omfangsrige budgetter for kræft, hjertesygdomme og diabetes, så mangler der et fokus på, hvordan overvægt forebygges, ligesom det er bevist, at en prishævning af tobak, alkohol og usund mad vil gøre det mindre tilgængeligt og populært.

Et samfundsproblem

Samme undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at hver fjerde dansker oplever et højt stressniveau. Psykiatrifonden peger på dette som en årsagsforklaring på den stigende overvægt, da et samfund præget af øget pres, stress og mentale sygdomme vil påvirke evnen til at spise sundt og motionere tilstrækkeligt.

Flere overvægtige presser sundhedsbudgetterne, da fedme giver risiko for kræft, diabetes og hjertekarsygdomme, ligesom det ofte sænker livskvaliteten for den ramte. Som tidligere nævnt bruges offentlige midler på at forske i førnævnte sygdomme, dog er det allerede for sent, så snart individet er overvægtigt.

At starte forfra

Langt de fleste mennesker er bevidste om deres egen krop. Mangler du den sidste motivation til at gøre noget ved din sundhed, er det måske på tide at få det gjort klart, at du har et problem med din vægt. Din BMI indikerer din generelle sundhed målt ud fra kroppens højde og vægt.

Selvom du er klar over dit problem med overvægt, er der stadig kilometer-lang vej til at gøre noget ved problemet. For som denne artikel har redegjort for, bunder de ekstra kilo oftest i et større problem og dybt rodfæstede vaner, som det kræver vilje af stål at gøre op med.